Tegevused
Slider

ALUSHARIDUSE SEADUSE EELNÕU VÄLJATÖÖTAMINE

Haridus – ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga nr. 1.1-3/18/254 24.09.2018 on moodustatud Alushariduse seaduse eelnõu väljatöötamise töörühm, mille ülesanneteks on koostada alushariduse seaduse eelnõu teesid ja ettepanekud kaasnevate õigusaktide muutmiseks ning esitada kantslerile kokkuvõte.

Eesti Lasteaednike Liidu esindajateks on töörühmas Liili Pille, Merit Kvatš ja Evelin Sarapuu. Evelin esindab ühtlasi kõiki tegutsevaid lasteaiaõpetajaid. Esindajatele toeks on moodustatud ELAL liikmetest töörühm koosseisus Tiia Kaeramaa, Eda-Mai Tammiste, Lehte Tuuling ja Ave Ruul.
Töörühma nimekirja ja lisainformatsiooni leiate SIIT

Alushariduse seaduse kaasajastamise tegevuskava 
> Alushariduse seaduse kaasajastamise tugevused ja väljakutsed
Alushariduse seaduse kaasajastamise teesid
Alushariduse seaduse eelnõu töörühma koosolekute ajakava, ootused töörühma liikmetele

 

LAPSE TERVIS KOOLIEELSES EAS

Eesti Lasteaednike Liidu algatusel ja eestvedamisel toimub  17. jaanuaril kell 14.45 – 17.15 TARTUS
Eesti laste tervise ja heaolu teemaline ümarlaud  „LAPSE TERVIS KOOLIEELSES EAS“

Info, päevakorra ja osalejate nimekirja leiate SIIT
Kokkuvõte ümarlauast
Terviseameti juhend aastast 2016 “Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks”

 

11.04.2018 ELAL alushariduse konverents “Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja” Tartu Dorpati Konverentsikeskus

7.12.2017 ELAL Põlva-, Võru- ja Tartumaa piirkonna õppekogemuspäev Räpina LA-s Vikerkaar
Töökorraldus, terviseedendus, õuesõppe võimalused, KehaMeele tegevused, IKT vahendid õppetöös, tegevuspesad väljaspool rühma, aktiivõppe võimalused.
Kogemustest rääkisid Kohila LA Sipsik direktor Kristina Mägi, õppealajuhataja Kaia Välling ning kokk ja tervisemeeskonna juht Mari Laas

24.11.2017 ELAL alushariduse konverents Tallinna Ülikoolis
“Uuenenud õpikäsitus: kellele, miks ja kuidas?” Kristi Vinter-Nemvalts, TLÜ/HTI direktor
“Emaotsioonidega toimetuleku strateegiad” Grete Arro, PhD TLÜ/HTI

Koostöös EÕL-ga ja õpetajate ühendustega:
01.02.2018 ELAL Harjumaa ja Tallinna piirkonna koolituspäev Tallinna Kolde lasteaias 
“Õpetajate digivõimekuse toetamine“ Linda Helene Sillat, MSc, TLÜ /HTÜ haridustehnoloogia külalislektor. “Motivatsioon ja koostöö. Koos sünnib koostöö, koostööst sünnib kogukond“ Ilona Sillak, MTÜ Hooling
09.01.2018 Kutse toetada allkirjaga rahvaalgatuse portaalis algatust palve peatada SE519 lugemine. 
07.12.2017 ÜHISPÖÖRDUMINE kaasava hariduse teemal.

 
Sulge