http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=3927

Marju Reinvart (Eesti Lasteaednike Liit), Margery Lilienthal (MLA Viimsi Lasteaiad direktriss).