Teabepäevad lasteaednikele oktoobris ja novembris 2015

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innovega ja MTÜ Eesti Lasteaednike Liiduga korraldab 2015/2016. õa-l teabepäevi koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamiseks üle Eesti. Kavas on viis teabepäeva, mis toimuvad Pärnus, Narvas, Tartus, Tallinnas ja...