VÄÄRTUSTADES
Eesti lasteaiaõpetajat


Suveseminar Haapsalus


kodukale_vajutasiia

Teade

Haridus- ja Teadusministeerium saatis 4.jaanuaril teisele kooskõlastusringile alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu. Partnerite tagasiside on oodatud järgneva 15 tööpäeva jooksul ning veebruari lõpus on kavas esitada eelnõu valitsusse. Alushariduse ja lapsehoiu seadus on kavandatud jõustuma 1. septembrist 2022.

Lisa: Alushariduse riikliku õppekava eelnõu

ELAL suveseminar 2022

Haridustöötajate avalik pöördumine juuni 2022

ELAL tagasiside Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõule

Õppekava teemaline materjal

Alushariduse ja lapsehoiuseaduse eelnõu

Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu seletuskiri

Viimased uudised


Kõik uudised

ELAL 30 juubelipidustus 25.09.2021 ERM-is

Visioon

Eesti Lasteaednike Liit on alushariduse valdkonnas tegelevate spetsialistide huve arvestav ja esindav, professionaalset arengut toetav ja erinevate osapoolte vahelist koostööd edendav ning väärtusi edasikandev jätkusuutlik ühendus.

Missioon

Eesti Lasteaednike Liit:

  • Koondab alushariduse valdkonna spetsialiste ja esindab nende huve riiklikul tasandil;
  • Toetab lasteaiaõpetaja professionaalset arengut;
  • Teeb ettepanekuid haridusvaldkonnaga seotud seadusloomes;
  • Arendab koostööd erinevate huvigruppidega.